మూడు సెక్షన్ లాంగ్ రీచ్ బూమ్ & ఆర్మ్

  • THREE SECTION LONG REACH BOOM&ARM

    మూడు సెక్షన్ లాంగ్ రీచ్ బూమ్ & ఆర్మ్

    బోనోవో త్రీ సెక్షన్ లాంగ్ రీచ్ బూమ్ & ఆర్మ్‌ను కూల్చివేత బూమ్ & ఆర్మ్ అని కూడా అంటారు. మూడు సెక్షన్ కర్రలతో, పని పరిధి పెద్దది, ఇది కూల్చివేత పని పరిస్థితులకు మరింత అనుకూలంగా ఉంటుంది. మూడు విభాగాల లాంగ్ రీచ్ బూమ్ & ఆర్మ్: లాంగ్ బూమ్ * 1, లాంగ్ ఆర్మ్, 1, మిడిల్ స్టిక్, 1, బకెట్ సిలిండర్ * 1, ఆర్మ్ సిలిండర్ * 1, హెచ్-లింక్ & ఎల్-లింక్ *! సెట్, పైపులు & గొట్టాలు.