లాంగ్ రీచ్ ఆర్మ్ &బూమ్

  • Long reach arm and boom for all excavator types

    లాంగ్ రీచ్ ఒక...

    బోనోవో టూ సెక్షన్ లాంగ్ రీచ్ బూమ్ మరియు ఆర్మ్ అనేది బూమ్ మరియు ఆర్మ్‌లలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన రకం. బూమ్ మరియు ఆర్మ్‌ని పొడిగించడం ద్వారా, ఇది చాలా లాంగ్ రీచ్ వర్క్ పరిస్థితులలో ఉపయోగించబడుతుంది. లాంగ్ రీచ్ ఆర్మ్ & బూమ్‌లో రెండు విభాగాలు ఉన్నాయి: లాంగ్ బూమ్ *1 ,పొడవాటి చేయి *1,బకెట్ *1,బకెట్ సిలిండర్ *1,H-లింక్&I-లింక్ *1 సెట్,పైప్స్&హోసెస్.