కంపాక్టర్లు

 • High-strength wearable steel smooth drum compaction wheel from BONOVO factory direct sale

  అధిక బలం...

  ఉత్పత్తి పేరు: మృదువైన డ్రమ్ సంపీడన చక్రం

  తగిన ఎక్స్‌కవేటర్(టన్): 1-60T

  కోర్ భాగాలు: ఉక్కు

 • Plate compactors with a higher level of wear protection from BONOVO’s new design

  ప్లేట్ కాంపాక్...

  తగిన ఎక్స్కవేటర్(టన్ను) : 1-60T

  కోర్ భాగాలు: ఉక్కు

  అమ్మకాల తర్వాత సేవ అందించబడింది: వీడియో సాంకేతిక మద్దతు, ఆన్‌లైన్ మద్దతు

 • BONOVO long working life compaction wheel of all sizes

  బోనోవో పొడవు...

  ఎక్స్కవేటర్ పరిధి : 1-60టి

  కోర్ భాగాలు: ఉక్కు

  అమ్మకాల తర్వాత సేవ అందించబడింది: వీడియో సాంకేతిక మద్దతు, ఆన్‌లైన్ మద్దతు